Защита при плащане, както и защита на личните данни

Лични данни.

Онлайн магазинът shop.mipis.com е подсигурен с криптирана връзка към своите клиенти чрез SSL сертификат. Безопасното въвеждане, както и използване на личните Ви данни е гарантирано благодарение на платеният (не OpenSSL) Secure Socket Layer, криптиращ връзката Ви със ситемата.

Защита при плащане

Освен защитата на личните Ви данни, ние сме се погрижили и за допълнителна максимална защита при плащане.

Заплащането на стоки и услуги за заявените при нас поръчки става единствено през най-сигурният и популярен доставчик на тази услуга към момента - Paypal портал. Както може би знаете, порталът също ползва SSL технология за пълна защита на данните от акаунта или кредитната/дебитната Ви карта, които въвеждате.

 

Плащане чрез кредитна/дебитна карта - Visa/Mastercard

Чрез услугата картово разплащане през Интернет страницата www.shop.mipis.com, МИПИС ООД предоставя на своите Потребители възможност за извършване на онлайн плащания на дължими суми за поръчани стоки/продукти посредством банкови карти с логото на VISA или MasterCard.

Директните плащания се извършват посредством системата за онлайн разплащания на БОРИКА АД, където Потребителят следва да въведе картови данни (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност и др.). Сигурността на картовите данни се гарантира от БОРИКА АД, които обработват плащането.

В случай че Потребителят е регистриран от банката - издател на картата като картодържател в схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, Потребителят следва да въведе допълнителна парола за автентикация. Потребителят предоставя картови данни и данни за автентикация единствено на страницата за онлайн картови разплащания на БОРИКА АД и МИПИС ООД няма достъп до съдържанието на поверителни данни, които се обменят между картодържателя, БОРИКА АД и банката.

Валутата на разплащане с банкова карта е български лева (BGN). Ако валутата на картодържателя се различава от валутата на плащането, сумата на плащането ще бъде изчислена по съответния за деня валутен курс на банката, издала картата.

Всички картодържатели на банкови карти, извършващи Директно плащане през Интернет страницата www.shop.mipis.com, са обект на проверка и оторизиране от банката - издател на картата. Ако банката - издател на картата откаже плащане или по някаква причина не разреши плащане, картодържателят бива уведомен за това незабавно. МИПИС ООД не носи отговорност за грешки при Директно плащане поради некоректно попълнени от Потребителя данни.

Банката - издател на картата може да начислява такса за всяка операция с карта. Допълнителна информация може да се получи от банката – издател на картата.

За всяко успешно приключено Директно плащане Потребителят получава съобщение от shop@mipis.com с детайли за плащането на е-майл адреса, записан в профила на Потребителя в онлайн магазина eMIPIS.

В случай на оспорване на Директно плащане потребителят - картодържател следва да се обърне към банката - издател на банковата карта, като МИПИС ООД се ангажира да съдейства за разрешаване на случая на оспорено плащане. При установяване, че оспорването е основателно, сумата на основателно оспореното плащане се възстановява от банката, обслужваща извършването на онлайн плащания в Интернет, по картовата сметка на Потребителя или при възможност, се отменя извършеното плащане.

МИПИС ООД си запазва правото да допълва или променя настоящите Общи условия, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Интернет страницата www.shop.mipis.com.

Плащане чрез Paypal акаунт

Заплащането чрез вашият paypal account става много бързо, също така сигурно и удобно. След препращане към портал Paypal, моля логнете се с профила си и одобрете транзакцията на сумата. Това е всичко. Благодарим Ви.