Отговорник онлайн заявки:

тел: 052/612123

моб: 0888 015336

е-мейл: dimi.angelova@mipis.com

Сътрудник София:

тел: 02/952 66 45

моб: 0882 508239

е-мейл: sofia@mipis.eu

Управител продажби:

Нина Съботинова

тел: 052/601 648

е-мейл: contacts@mipis.eu