Уважаеми клиенти,

ние изпращаме пратки до страните от Балканите както и в цяла Европа посредством Спиди и техните партньори(за Гърция, Румъния, Сърбия и Македония) и Български пощи (за Европа, всички зони). Зоната(държавата) в която се намирате се засича автоматично и Вашият акаунт се добавя към група с определени опции за транспорт в зависимост от локацията Ви или адреса за доставка(в случай, че те се различават). С изключение на България, Гърция и Румъния, клиентите от всички други държави имат възможността за заплащане на поръчаната от сайта стока само чрез банков превод или PayPal(опция и за кредитна карта). И в двата случая поръчката се изпраща след като получим паричен превод за нея. Данни за плащането при банков превод ще получите при приключване на заявката, както и в е-мейл потвърждението, което платформата изпраща за всяка генерирана поръчка.

За клиенти регистрирани по ЗДДС в държава от Европейският Съюз (без България), които настояват получаването на стоката от тяхната поръчка без начислен ДДС, са в сила следните условия за това:

1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) документ за доставката:

а) фактура за доставката, в която, когато получателят е регистриран за целите на ДДС в друга държава членка, се посочва идентификационният номер по ДДС на получателя, издаден от държава членка, под който номер му е извършена доставката;

б) протокол по чл. 117, ал. 2 от закона - в случаите на вътреобщностна доставка по чл. 7, ал. 4 от закона;

в) документ по чл. 168, ал. 8 от закона - когато доставчикът е физическо лице, което не е едноличен търговец и не е регистрирано по закона;

2. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) документи, доказващи изпращането или транспортирането на стоките от територията на страната до територията на друга държава членка:

а) (доп. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) транспортен документ или писмено потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващи, че стоките са получени на територията на друга държава членка - в случаите, когато транспортът е извършен от получателя или от трето лице за сметка на получателя; в писменото потвърждение се посочват дата и място на получаване, вид и количество на стоката, вид, марка и регистрационен номер на превозното средство, с което е извършен транспортът, име на лицето, предало стоките;

б) транспортен документ, удостоверяващ, че стоките са получени на територията на друга държава членка - когато транспортът е извършен от доставчика или от трето лице за сметка на доставчика.


За клиенти регистрирани по ЗДДС в съответна държава извън ЕС, които изискват получаването на стоката от тяхната поръчка без начислен ДДС на сумата, условията са:


 

Доставка на стоки, изпращани или превозвани извън територията на Европейския съюз (Загл. изм. - ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г.)

 

Чл. 21. (1) Когато стоките се изпращат или превозват до трета страна, за доказване на доставката по чл. 28, т. 1 и 2 от закона доставчикът следва да разполага със следните документи:

 

1. (доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) митнически документ, в който доставчикът е вписан като износител на стоките, заверен, след потвърдено напускане на стоките от изходно митническо учреждение или друг документ, удостоверяващ износа, в случаите, когато е налице възможност да не се подава митнически документ, съгласно митническото законодателство;

 

2. фактура за доставката;

 

3. документ за превоза на тези стоки.

 

(2) Когато стоките се изпращат или превозват до трета територия, за доказване на доставката по чл. 28, т. 1 и 2 от закона доставчикът следва да разполага със следните документи:

 

1. фактура за доставката;

 

2. документ за превоза на тези стоки;

 

3. писмено потвърждение от получателя, удостоверяващо, че стоките са пристигнали на територията на трета територия.Ако не са налични тези условия, на всички артикули в поръчките се начислява ДДС.

Също така, моля да имате предвид следната процедура по определяне на клиентската група, към която всеки един новорегистриран акаунт се причислява.  След всяка нова регистрация, постъпила на сайта www.shop.mipis.com, без значение дали е съпроводена с генерирана нова поръчка или не, наш онлайн консултант обработва новорегистрирания клиент, и според информацията зададена от него, го прави член на най-подходящата за него група, като по този начин му предоставя всички права или опции на съответната група. За допълнителна информация, моля свържете се с нас.


За повече информация относно опциите и условията за доставка моля посетете следната страница.


Успешно и приятно пазаруване с eMIPIS.