Санитарни консумативи

Категорията включва - дезинфектанти, лигавници, спринцовки, иинжекционни и карпулни игли, ръкавици, маски,ролки, пликове и фолио за стерилизация.

Санитарни консумативи 

Няма продукти в тази категория.

Подкатегории

Дезинфектанти

Категорията включва - дезинфектанти за ръце, повърхности, инструменти, аспирационна система, отпечатъци.

Спринцовки,...
Категорията включва - еднократни спринцовки, инжекционни, карпулни игли.
Ръкавици, маски, лигн....

Категорията включва - ръкавици, маски, памучни и лигнинови ролки, калцуни, подглавници, марлени компреси, боне, операционни престилки, чаршафи.

Автоклавиране и аспирация

Категорията включва - пликове и фолио за стерилизация, слюносмукатели, хартиени индикатори, аспиратори.

Лигавници

Категорията включва - лигавници различни видове. Щипка за лигавници, диспенсър за лигавници.