Хирургия
Категорията включва - хирургични игли и конци, хемостатични продукти.

Хирургия 

Няма продукти в тази категория.

Подкатегории

Хирургични игли и конци
Категорията включва - синтетичени, копринени, полиамидни, полиестерни, монофиламентни хирургични конци с игли.
Хемостатични продукти
Категорията включва - хемостатични гъби.